מספר טלפון


5711491 - 02 דני חנניה
5711493 - 02 אייזנשטיין יוסף יצחק וחנה
5711494 - 02 יונניאן שלמה
5711495 - 02 כהן מאיר
5711496 - 02 פורת אות ואיתן
5711497 - 02 אמיתי משה ופנינה
5711498 - 02 צדיק שלמה
5711499 - 02 שחר עליזה ויצחק