מספר טלפון


5711530 - 02 שלוסברג ראובן ואסתר
5711531 - 02 וינגורט יואל
5711532 - 02 כהן אירית
5711533 - 02 בורשטיין צבי
5711534 - 02 טורצין יונה וחנה
5711535 - 02 צוויבל אלימלך
5711536 - 02 ביג'אוי דוד
5711537 - 02 ג'יקובס ישעיהו
5711538 - 02 רסקין אלכסנדר