מספר טלפון


5711560 - 02 אלקובי אברהם
5711561 - 02 ויטמן גד
5711562 - 02 גולדהבר יעקב יוסף
5711563 - 02 פיטרמן ראובן
5711565 - 02 הירשמן דוד ופרידה
5711566 - 02 ברגר נעמי וחיים
5711567 - 02 סמט דוד
5711568 - 02 הבלין יוסף יצחק
5711569 - 02 סמט דוד