מספר טלפון


5711580 - 02 ישראלי שמואל וזכריה מרדכי
5711581 - 02 קדם דוד
5711582 - 02 דריין ישי ויעל
5711583 - 02 בלס מרדכי ועדינה
5711584 - 02 חמד אברהם
5711587 - 02 שיפמן ישעיהו ואסתר
5711588 - 02 בקשי שמעון ודליה