מספר טלפון


5711660 - 02 חגים ירושלים יצור ושיווק מוצרי יודאיקה
5711660 - 02 סוכות ירושלים
5711660 - 02 סכך קיינעס
5711661 - 02 אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ בע"מ
5711662 - 02 ויכלדר חיים ורבקה
5711663 - 02 גיאמי דוד וטהילה
5711664 - 02 סילבר אליעזר וקריין
5711665 - 02 רוזנשיין יעקב אסתר
5711666 - 02 יריד הספרים שומר אברהם
5711667 - 02 ברוך נעמי ואמיר