מספר טלפון


5711670 - 02 מירון אלחנן ורחל
5711671 - 02 דוד ומיכל שיפרין
5711672 - 02 סידיס משה
5711673 - 02 ויסנשטרן שמואל ושושנה
5711675 - 02 מורגנשטרן ישראל
5711677 - 02 טוטיאן רמי
5711678 - 02 כהן יוסף
5711679 - 02 גרוסמן ברוך וגיטה