מספר טלפון


5711690 - 02 שיראזי צדוק ובניו
5711691 - 02 גרוס מרדכי
5711692 - 02 קרויזר אהרון
5711693 - 02 ישי לאה
5711694 - 02 ברכר משה
5711695 - 02 משולם מלי סיטון
5711696 - 02 ורטהיימר יעקב
5711697 - 02 רובינשטיין משה ואביגיל
5711698 - 02 בלישע רינה
5711699 - 02 הירשפלד קרן ופסח