מספר טלפון


5711710 - 02 ישראלי קלנית ושלמה
5711711 - 02 פרנקל אברהם אהרון ושרה
5711712 - 02 שוורץ יעקב ואולגה
5711713 - 02 שפונד בלומה
5711714 - 02 הגר משה לייב הרב ומלכה
5711715 - 02 אלמן מיכאל ודינה
5711716 - 02 ישראלי אשר וענת
5711717 - 02 כרמית ספיר
5711718 - 02 שלו נח
5711719 - 02 בוחסירה הבל