מספר טלפון


5711730 - 02 שיינברגר שמואל
5711731 - 02 סובול משה ורחל
5711732 - 02 אובלוקוש חיים מאיר
5711733 - 02 ישראל ואביבה קלושינר
5711734 - 02 סלסקי טובה ושרגא
5711735 - 02 גליק חיים זבולון ונעמה
5711736 - 02 ויינטראוב אהרן ושרה
5711737 - 02 סבג דוד
5711738 - 02 גשטטנר פנחס