מספר טלפון


5711770 - 02 בלוי יעקב שמואל
5711771 - 02 בארון אלחנן
5711772 - 02 פקס) בארון) אלחנן
5711773 - 02 זיידל אליהו
5711774 - 02 מנגל אפרים
5711775 - 02 וילהלם דב
5711776 - 02 אריאל יעל וברוך
5711777 - 02 טלפקס רקורד השכרת ציוד אור קולי ומכשירי קשר
5711779 - 02 הקר אליעזר ופנינה