מספר טלפון


5711781 - 02 קמיל יאיר יצחק וסמדר נעמי
5711783 - 02 אייזנבאק יחזקאל
5711784 - 02 כץ גרגורי וורה
5711785 - 02 וובר זלמן ורבקה
5711786 - 02 רובינשטיין הרב אלטר אליהו
5711787 - 02 מנליס מיכאל
5711789 - 02 בסקין דוד צבי עו ומרים