מספר טלפון


5711801 - 02 שלומאי חיה ואשר
5711802 - 02 זרינגד שושנה ושמעון
5711803 - 02 ניסימיאן הדס
5711804 - 02 בדנר בת שבע ונחום
5711805 - 02 לוי ישראל וטובה
5711807 - 02 אנגלרד שלמה ורבקה
5711808 - 02 ברמן יעקב