מספר טלפון


5711811 - 02 כהן יצחק שלומית
5711812 - 02 אייזנבך גיל ציון ודבורה
5711813 - 02 רוסו כרמן
5711814 - 02 בנימין ורונית אטלן
5711815 - 02 ברחד לוי ושושי
5711816 - 02 הררי שרה
5711818 - 02 שוקרון יצחק וחיה