מספר טלפון


5711830 - 02 ספיר אוה
5711832 - 02 בית הכרם
5711832 - 02 תחנת בריאות משפחה רכס
5711833 - 02 רות ואליהו פרץ
5711837 - 02 דמגי חנה ואהרון
5711838 - 02 נוביק אברהם ודבורה
5711839 - 02 גבאי שלמה