מספר טלפון


5711840 - 02 דדוביץ ישראל
5711841 - 02 ג'סיקה זרמטי
5711842 - 02 דולינסקי פנחס ורבקה
5711843 - 02 אהרוני שלמה וסמדר
5711844 - 02 זינגר שלמה
5711845 - 02 סטפנסקי מרדכי
5711846 - 02 סלמון יוסף ואסתר
5711847 - 02 שרים עזרא