מספר טלפון


5711870 - 02 שוס אסתר רחל ואליהו
5711871 - 02 סטאר אורה ומתתיהו
5711872 - 02 הנסב רחמים
5711873 - 02 דרברמדיקר לוי יצחק ודבורה
5711874 - 02 פרידמן צביה
5711875 - 02 נבנצל חזקיהו ואהובה
5711876 - 02 קיפניס שלמה ופביאן
5711877 - 02 אוחנה יצחק וחגית
5711878 - 02 פרידמן צבי ושרה
5711879 - 02 מנדלסון דב יצחק