מספר טלפון


5711880 - 02 וינברגר חיים אליעזר ובריינדל
5711881 - 02 שנברגר יהודה ולאה
5711882 - 02 עמותת החסד לב רמות
5711883 - 02 מאירי עזרא
5711885 - 02 דדוש בע"מ דוד ומוטי
5711886 - 02 בן עזרא שלום ואסתר
5711889 - 02 מחלב צדוק ושרה קלכיים