מספר טלפון


5711890 - 02 בן טטה יוסף ואליס
5711891 - 02 סירוטה אילן
5711892 - 02 אביקזר ישראל
5711893 - 02 אלבוים שרה
5711894 - 02 עזריאל יחיאל
5711895 - 02 אברבך דניאל
5711896 - 02 צבי אליהו
5711898 - 02 טייטל חוה
5711899 - 02 פרייליך שמואל יהודה וטוייבי