מספר טלפון


5711910 - 02 פנחסי רמי ונורית 21
5711911 - 02 אילון ד"ר יהושע רופא שיניים
5711913 - 02 טוויל יעקב
5711914 - 02 ורוצרינסקי משה ומרשה
5711915 - 02 משה אסבג
5711916 - 02 רחלי עשהאל
5711917 - 02 לוי נעימה ומרדכי
5711918 - 02 זלינגר יחיאל ויפית
5711919 - 02 זרחין הלנה ונתן