מספר טלפון


5711930 - 02 גיגי יעקב
5711931 - 02 אניס אברהם ואוסנת
5711932 - 02 שוורץ יעקב
5711933 - 02 צייטלין יוסף ורבקה
5711934 - 02 לוקר שולמית
5711935 - 02 עבאדי בתיה ואליהו
5711936 - 02 ל רד מערכות בע"מ
5711937 - 02 רוזננוולד רחל
5711938 - 02 זכריש אברהם ברוך מוהל
5711939 - 02 בית יעקב גני ילדים ומעונות