מספר טלפון


5711951 - 02 שפיץ יעקב וחוה
5711952 - 02 עזרא ושרית יונה
5711953 - 02 גזית גדעון
5711954 - 02 ליטקה בצלאל
5711955 - 02 בדלנדר שלמה ושולמית
5711956 - 02 גרז נתנאל ושירה
5711957 - 02 שוב דוד ושרה
5711958 - 02 ריזנר יוסף ורבקה
5711959 - 02 אהרון משה ושולמית