מספר טלפון


5711960 - 02 משה פרחי
5711961 - 02 קניג אליעזר יהודה ואסתר
5711962 - 02 נחמני יהודה ומרגלית
5711964 - 02 להב אבידור
5711966 - 02 בן נאים שלמה וחנה
5711967 - 02 רוקמן הדר
5711968 - 02 יעקובוביץ בנימין ורחל