מספר טלפון


5711970 - 02 כהן פנחס
5711971 - 02 גרינברג אריאל וגיטי
5711972 - 02 קריצלר מאיר וריזי
5711973 - 02 דייטש שמואל ונחמה
5711974 - 02 ורנר שלמה חנוך ומירה
5711975 - 02 בא גד מיליק ודפנה
5711976 - 02 יוסף וזהבה רצקר
5711977 - 02 ג ג 'טלקום גרוס גורג
5711978 - 02 רוב צבי ולאה