מספר טלפון


5711980 - 02 שושן דר אריאל
5711981 - 02 ליקסנברג לוי
5711982 - 02 שמואל ודבורה שטנשטיין
5711983 - 02 בקר יואל
5711984 - 02 ישיבת תורת רפאל
5711985 - 02 יצחק וחנה רוז
5711986 - 02 בצרי משה ומרים
5711987 - 02 למברגר אליהו והינדא
5711988 - 02 שניידר זכריה ואיטה
5711989 - 02 טבק דוד