מספר טלפון


5711990 - 02 קלוגר חיים
5711992 - 02 כהן אלי
5711993 - 02 ברוכים אהרון ויהודית
5711994 - 02 רוזנגרטן יעקב ובלה
5711995 - 02 שולביץ ישראל ובת שבע
5711996 - 02 בטאט עזרא ונופיה
5711997 - 02 בריל רבקה ואיתן
5711998 - 02 מזרחי אברהם
5711999 - 02 חזיזה מוריס