מספר טלפון


5806020 - 02 כהן ניסים
5806021 - 02 סופר גקלין ומנשה
5806023 - 02 כהן יוסף ולידיה
5806024 - 02 משה זדה בועז
5806025 - 02 קופרמן דר יצחק
5806026 - 02 מנדלוביץ שרה ונפתלי
5806027 - 02 גרינוולד צביה ושמעון
5806028 - 02 פישמן צבי
5806029 - 02 חוטר מירב ויהושפט