מספר טלפון


5806060 - 02 ראובן בני ורחל
5806061 - 02 אלירון מיכל
5806062 - 02 מנדלזון חיים וזהבה
5806063 - 02 גולד זהבה וישראל
5806065 - 02 יפרח מאיר
5806066 - 02 זגורי שמעון
5806067 - 02 חבה רחל ואליהו
5806068 - 02 פיסקרוב דינה
5806069 - 02 כהן ישעיה אלעזר וחנה