מספר טלפון


5806150 - 02 חסאן שושנה
5806151 - 02 כהן יורם
5806152 - 02 יום טוב אברהם
5806153 - 02 עסיס יורם ואילנה
5806154 - 02 הירשמן אליהו ולאה
5806155 - 02 ולס ראובן
5806156 - 02 נחמני בן ציון
5806157 - 02 מאיר פרץ
5806158 - 02 ברויאר יוסף ולאה
5806159 - 02 עזריאל עוזרי