מספר טלפון


5806250 - 02 יונה יששכר וזהבה
5806251 - 02 פרימן דניאל ועליזה
5806252 - 02 הנה רוני ואהובה
5806253 - 02 אהרן ושרון בדיחי
5806254 - 02 בוימל ישראל ומילכה
5806255 - 02 מרכוס יהושוע
5806256 - 02 סגל אברהם ודינה
5806257 - 02 רייס אביגדור זאב
5806258 - 02 אברמוב בלה ודניאל
5806259 - 02 גרינבאום צבי אריה ועלקה