מספר טלפון


5806301 - 02 ברנשטיין ירחמיאל ויוספה
5806302 - 02 מנשורי עוזי
5806303 - 02 אלברט מתתיהו ואפרת
5806304 - 02 עמדי יעקב
5806306 - 02 קרשינסקי אריה ולאה
5806307 - 02 בקנרוט יוסף
5806308 - 02 סולימנוב ציון