מספר טלפון


5806310 - 02 זלצמן יוסף חיים ושושנה
5806311 - 02 רוזנטל יצחק
5806312 - 02 משה דורון
5806315 - 02 גולדשמידט שמשון ויעל
5806316 - 02 יוסף ופנינה דבדה
5806317 - 02 טויטו יואב
5806318 - 02 חובב ניסים ואיילה
5806319 - 02 טיגרמן יוסף ואסתר