מספר טלפון


5806340 - 02 פרימן דניאל
5806341 - 02 שמעוני נוריאל
5806342 - 02 יראון כרמלה
5806343 - 02 חזן יששכר ושושנה
5806344 - 02 גגולשולי חיים
5806345 - 02 רובין אסתר
5806346 - 02 יום טוב דניאל ואורה
5806347 - 02 בן פורת שמואל ופנינה
5806348 - 02 קדוש מאיר מנהל מחלקת חירום ובטחון
5806349 - 02 דוד רותי