מספר טלפון


5806350 - 02 דונט יצחק וחנה
5806351 - 02 שחר עזרא ומרים
5806352 - 02 הס יוסף
5806353 - 02 גדדי דוד ואסתר
5806354 - 02 הרצל יהושע שמעון
5806355 - 02 וירצברגר יצחק צבי ואורית
5806356 - 02 עמיצור תשובה
5806357 - 02 אהרון אריה
5806358 - 02 יאיר יעקב
5806359 - 02 שפירא מנחם בן ציון