מספר טלפון


5806380 - 02 שפיעצקי מאיר
5806381 - 02 חבה רפאל וחנה
5806382 - 02 בוקשפן יוחנן
5806383 - 02 בן זנו שם וטוב וחנה
5806384 - 02 גולדברג בעריש ולאה
5806385 - 02 יוסף ורחל כף החיים לינדנר
5806386 - 02 אנשין נחום ורבקה
5806387 - 02 פרחי יוסף חיים ויהודית
5806388 - 02 זילברשטיין נפתלי ושרה
5806389 - 02 זיידה דב