מספר טלפון


5806391 - 02 לאה גבריאל
5806392 - 02 אזולאי יוסף ויוכבד
5806393 - 02 רובינשטיין אפריים
5806394 - 02 לאה זינגר
5806396 - 02 גוטפריד יצחק ויפה
5806397 - 02 יודייקין אברהם ומלכה
5806398 - 02 שיף שלומית ובן
5806399 - 02 חממי אבידן ורות