מספר טלפון


5806450 - 02 קרמר יהודה
5806451 - 02 אוחנה דינה
5806452 - 02 זייני חיים
5806453 - 02 אלקובי רפאל
5806454 - 02 שפיגל אלן וחיה
5806455 - 02 ברנדסדורפר יונה ורבקה
5806456 - 02 כהן חיה
5806457 - 02 בר ששת יעקב וחנה
5806458 - 02 וינברג יהודה
5806459 - 02 מטרי דורון וצביה