מספר טלפון


5806520 - 02 גולדברג שלמה
5806521 - 02 סטפנסקי יוחנן
5806524 - 02 בקשי אוריאל ואתי
5806525 - 02 פיליפ ורחל אורנג'
5806527 - 02 אורדנטליך דוד
5806528 - 02 גוטליב נחמן דב ושפרה
5806529 - 02 גוטליב יוסף והניה