מספר טלפון


5806620 - 02 רבינוביץ שמואל
5806621 - 02 גולדשמידט אהרון ואסתר
5806622 - 02 פינוס גריגורי ואמה
5806623 - 02 זיידע חדוה ואליהו
5806624 - 02 אלגד רוני ורונית
5806625 - 02 פרוכטר ישראל ושושי
5806627 - 02 בטלמן דוד וחיה
5806628 - 02 פקשר אברהם ואסתר
5806629 - 02 כהן שי