מספר טלפון


5806660 - 02 גזיזי רחל
5806661 - 02 עטייה יהודה
5806662 - 02 לאופר צבי וחיה
5806663 - 02 נתן וסילבי אנשין
5806664 - 02 מנסור משה ועדנה
5806665 - 02 דניאל רישובק
5806666 - 02 דרוק יעקב ובלומה
5806667 - 02 אקער יעקב וחנה
5806668 - 02 פרנקפורטר אנה
5806669 - 02 הלפרין מנחם ורבקה