מספר טלפון


5806920 - 02 צבי אברהם ורחל
5806921 - 02 בוקשפן חיים
5806922 - 02 וינברג לאה
5806923 - 02 גורישניק אפשטיין גבריאל ושרה
5806924 - 02 בורנשטיין משה אהרון
5806925 - 02 קלאר נפתלי צבי
5806926 - 02 הוכהייזר משה
5806927 - 02 כהן משה ומיכל
5806928 - 02 אברהם כהן
5806929 - 02 שטרנגר נחמן