מספר טלפון


5806940 - 02 פרידברג דן אלימלך ובתיה
5806941 - 02 זינו ניסים וסלביה
5806942 - 02 יאירוב אליהו
5806943 - 02 איזנבך אשר וצפורה
5806944 - 02 עזיזי יצחק
5806945 - 02 לוי אריה ורחל
5806946 - 02 שנור יהודה
5806947 - 02 מזרחי יוסף
5806948 - 02 פיליף אהרון
5806949 - 02 בן נעים אילן