מספר טלפון


5814090 - 02 עמותת מרכז המקויה בירושלים
5814091 - 02 אפרתי דוד ובטי
5814092 - 02 עביד מנזר
5814093 - 02 פאול מיכאל
5814095 - 02 נתן דינה ודוד
5814096 - 02 רמון נורית
5814098 - 02 שוויקי רחל ואריה
5814099 - 02 המרמן ריצ'ארד