מספר טלפון


5814130 - 02 תמיר אברהם אדריכל מעונו
5814131 - 02 פפר מרק ואיליין
5814132 - 02 יונה גבריאל ופרידה
5814134 - 02 בורלא אורית וחיים
5814135 - 02 כהן עליזה
5814136 - 02 אלרפאע גמיל מחמוד
5814138 - 02 מור יוסף אליס ושלמה