מספר טלפון


5814180 - 02 יהודה עזיז
5814181 - 02 ד"ר אברהם קיסליוק
5814182 - 02 מסגירות ב ז פ
5814183 - 02 ישראל עמליה
5814184 - 02 צדוק מתיתיהו ואפרת
5814185 - 02 קאופמן פרננדו מהנדס אזרחי
5814186 - 02 עיסה סבריה מוסט
5814187 - 02 שימון רות
5814188 - 02 נוסבוים מאיר
5814189 - 02 שוויקי מוסא