מספר טלפון


5814190 - 02 לוי אורה
5814191 - 02 נייזרי יוסף יעקב
5814192 - 02 ברסקי מרדכי
5814193 - 02 אפפלדורפר חיים צבי ודינה
5814194 - 02 דיניקולה פרי
5814195 - 02 בראון (יואכים פרופ ואביבה (ברייטברד
5814196 - 02 גולציה אלי
5814197 - 02 גאבר אחמד
5814198 - 02 דיוויס דוד ועדיה
5814199 - 02 חשאן שלבייה