מספר טלפון


5814221 - 02 מורנו אילן
5814222 - 02 תלמוד תורה אמרי חיים צחסידי ייני
5814223 - 02 הנדלר אברהם ומינדל
5814224 - 02 פאול נחמיה אדריכל
5814226 - 02 למטור צלאח
5814227 - 02 זעתרי מוחמד בית מרקחת אלהדה
5814228 - 02 בן חיים מנחם וחיה
5814229 - 02 קפלון צפורה