מספר טלפון


5814240 - 02 לוי אהרון ויהודית
5814241 - 02 באצ'ר אליזבט
5814243 - 02 שלודי יעקב
5814244 - 02 אודלה לונה
5814245 - 02 מחמוד עלי חליל
5814246 - 02 פסטרנק יששכר יהוד
5814247 - 02 נאבולסי אל) מוחמד)
5814248 - 02 חודר ישראל
5814249 - 02 פלד יעקב ובלה