מספר טלפון


5814261 - 02 שובל יהודה
5814263 - 02 אברהים אבו חומוס
5814264 - 02 ואן גלדר אורי ויעל
5814265 - 02 וינאר רות
5814266 - 02 ריינר אברהם ואיטה
5814267 - 02 מרים ליסי
5814268 - 02 שטרנפלד נח
5814269 - 02 טוטח עומר צאלח