מספר טלפון


5814290 - 02 פהלבני אפרים
5814291 - 02 אל קודס אלווין
5814292 - 02 וינברג סטיבן
5814294 - 02 ירמיה נורית ורז
5814295 - 02 בן עמרם לאה
5814296 - 02 לוי שאול ומלכה
5814297 - 02 גרינצויג דבורה
5814298 - 02 לסלוי רות ואברהם
5814299 - 02 מוסטפא טהא