מספר טלפון


5814311 - 02 ששון מתילדה ודני
5814312 - 02 רוזנטל יעקב ואסתר
5814313 - 02 בן זאב אמנון ולאה
5814314 - 02 עמבר נחמה
5814315 - 02 עמורי מוחמד
5814316 - 02 זרייר טאני
5814317 - 02 כמרן נעמי ונתנאל
5814318 - 02 שריקי ירדנה
5814319 - 02 אדלר פרומטה